İletişim: info@ordum.com - 0 537 609 57 26           
  Anasayfa                   Detaylı Arama

Yeni Cuma Camii-Çaybaşı/Ordu

Ordu-Çaybaşı arası 94 km dir. Çaybaşı ile Tekkiraz arasında kalan bölgede, Yeni Cuma Camii bulunmaktadır. Çaybaşı’na 2,5 km. uzaklıktadır.
 

Türklerin ahşapla tanışıklığı tarih sahnesine çıktığı çok eski dönemlere rastlar. Göçebe yaşam tarzının sürdüğü yıllarda, daha kolay olması nedeniyle ahşap malzeme kullanmışlar, kıl çadırların yanında ahşap barınaklar kurmuşlar ve yiyeceklerini serender adını verdikleri ahşap korunaklarda saklamışlardır. İslamiyet’in kabulü ve Türklerin Anadolu’yu yurt edinmelerinin ardından, kırsal bölgelerde sürdürdükleri konar-göçer yaşantısına uygun olarak ahşap camiler inşa etmişlerdir. Çantı adını verdikleri bir teknikle çivi kullanılmadan yapılan camiler, Türk ahşap geleneğinin günümüze ulaşan en eski örnekleridir. Ünye ve çevresine ait ahşap camilerden bir kısmı günümüze kadar gelmeyi başarmıştır. Cuma camisi olarak bilinen bu camilerin ayakta kalanları, Kargılı Ahşap Camisi dışında halen işlevini sürdürmektedir. Yeni Cuma Mahallesi’nde bulunan ahşap cami, bulunduğu mahalleye kendi adını vermiştir. İnşa edildiği yer itibariyle, bir çok yerleşim birimini kapsayacak biçimde orta noktadadır.