İletişim: info@ordum.com - 0 537 609 57 26           
  Anasayfa                   Detaylı Arama

Şid Abdal Türbesi ( Şidlü Dede) - Ordu

Kabataş -Ordu : 74 km dir. Kabataş ilçesi Kuzköy sınırları içerisinde bulunur. Ulaşım asfalt yolla rahatlıkla sağlanmaktadır.
 

ŞİD ABDAL TÜRBESİ (ŞİDLÜ DEDE) 
Kabataş ilçesi Kuzköy sınırları içerisinde bulunan Türbe 14. yüzyılda yöreye gelen Türklerden Şid Abdal’a aittir.Yörenin Türkleşmesine öncülük etmiş bir büyük hoca ve şeyhtir.