İletişim: info@ordum.com - 0 537 609 57 26           
  Anasayfa                   Detaylı Arama

 

2019 YILI HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ UYGULAMA TEBLİĞİ YAYINLANDI2019-11-24 17:12:00

2019 yılı Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (Tebliğ No:2019/54) 20.11.2019 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Söz konusu tebliğ ile buzağı, malak, dişi manda, anaç koyun ve keçi, sürü büyütme ve yenileme, arılı kovan, sürü yöneticisi istihdam, düve alım, besilik erkek sığır desteklemesi gibi hayvancılık desteklemelerine ilişkin başvuru tarihleri ve şartları belirlenmiştir. Bu kapsamda desteklemelere ilişkin başvuru tarihleri ve şartları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Yetiştiricilerimizin belirtilen tarihlerde başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Destekleme Türü ve Miktarı Başvuru Tarih ve Yeri Başvuru Şartları (özet)
Buzağı desteklemesi (450-700 TL/baş) 31/12/2019 tarihine kadar bağlı bulunduğu Birliğe veya İl/İlçe Müdürlüğüne 2019 yılında doğmuş, işletmede 4 ay süreyle yaşamış, aşıları tamamlamış olmalıdır.
Malak desteklemesi (250-450 TL/baş) 31/12/2019 tarihine kadar bağlı bulunduğu Birliğe veya İl/İlçe Müdürlüğüne 2019 doğmuş, işletmede 4 ay süreyle yaşamış, aşıları tamamlanmış olmalıdır.
Dişi manda desteği (250-450 TL/baş) 31/12/2019 tarihine kadar bağlı bulunduğu Birliğe veya İl/İlçe Müdürlüğüne 1/1/2019 öncesi doğmuş, TÜRKVET'te 1/10/2019 öncesinde bulunmuş olmalıdır.
Anaç koyun keçi desteği (25 TL/baş) 2/12/2019 tarihine kadar bağlı bulunduğu birliğe Yetiştiriciler birlik üyesi olmalı, anaç koyun ve keçileri 1/11/2019 tarih itibarıyla 15 ay ve üzeri yaşta, 1//11/2019 tarihli KKBS'ye aktarılmış olmalıdır.
Sürü büyütme ve yenileme desteği (100 TL/baş) 2/12/2019 tarihinde kadar bağlı bulunduğu birliğe 2019 anaç koyun keçi desteğinden yaralanan işletmelerin 10/8/2017 ile 10/8/2018 tarihleri arası doğan dişi hayvanları yaralanır.
Arılı kovan desteklemesi (15 TL/adet) 20/12/2019 tarihine kadar arılığın bulunduğu İl/İlçe Müdürlüğüne AKS'ye kayıtlı, enaz 30 arılı kovanı bulunan bir üyesi yetiştiriciler.
Damızlık ana arı desteklemesi (80 TL/adet) 31/12/2019 tarihine kadar bağlı bulunduğu İl Müdürlüğüne Bakanlıktan üretim izni almış damızlık ana arı üreticileri 20/12/2019 tarihine kadar AKS'ye bilgilerini girdikleri ana arıların satışını belgelemeleri halinde yararlanır.
Sürü yöneticisi istihdam desteği (5000 TL/işletme) 31/12/2019 tarihine kadar bağlı bulunduğu İl/İlçe Müdürlüğüne En az 200 anaç küçükbaş sahibi işletmeler, SGK primlerini en az 5 ay düzenli yatıran çoban çalıştırıyorsa yararlanır.
Düve alım desteği (bedelin %40'ı) Bakanlıkça belirlenir 1/1/2019 tarih öncesi TÜRKVET'te bulunmalı, işletmedeki hayvan sayısını 10 başa tamamlayacak sayıda hayvana destek verilecektir.
Besilik erkek sığır desteklemesi (250 TL/baş) 31/1/2020 tarihine kadar bağlı bulunduğu birliğe En az 200 kg karkas ağırlığında, 1 yaşından büyük, kesim tarihi itibarıyla geriye dönük 90 gününü işletmede tamamlamış erkek büyükbaş kestiren yetiştiriciler yararlanır.
Atık desteği (150-1000 TL/baş) Atığı takiben 72 sat içinde bağlı bulunduğu İl/İlçe Müdürlüğüne Aşı uygulaması yapılan işletmelerde aşı uygulamasını 72 saat geçmeden oluşan atıklar resmi veteriner hekimce tutanağa bağlanır.
Çiğ süt desteklemesi (bakanlıkça belirlenir) Bakanlıkça belirlenir Birlik üyesi üreticiler fatura/ E-fatura ve/veya müstahsil makbuz üzerinden sattıkları çiğ süt miktarı kadar destek alır.